Predstavenstvo KR predkladá svojim členom Plnenie rozpočtu schváleného pre rok 2016 a Návrh rozpočtu KR na rok 2017.

PLNENIE rozpočtu KR za 2016*

PLÁN rozpočtu KR na rok 2017