Zborník zo Seminára 2019

 

 • Umeleckohistorické pamiatky na Záhorí
 • Trojičný stĺp v Šaštíne
 • Reštaurovanie Barokového stĺpa sv. Jána Nepomuckého v areáli pútnického miesta v Marianke
 • Reštaurovanie kamennej balustrády v areáli kaštieľa v Stupave
 • Polychromie a prezentace kamene
 • Kostel Všech Svatých ve Starých Hvězdlicích
 • Metodika reštaurovania fasád kostola sv.Alžbety Antiochijskej v Šaštíne-Strážach
 • Kostol sv.Margity Antiochijskej v Kopčanoch
 • Existují výjimky, ale analytický přístup k restaurování památek je kulturní zločin
 • Reštaurovanie freskovej výzdoby interiéru Baziliky Sedembolestnej Panny Márie v Šaštíne
 • Technologie umělého mramoru, restaurování, obnova a repliky na příkladu synagogy v Mikulově
 • Stavebné premeny Holíčskeho hradu v 15. a 17. Storočí v archívnych dokumentoch
 • Záchrana kožených tapiet Čínskej sály Kaštieľa Holíč
 • Kostol sv. Štefana Kráľa v Jablonici
 • Zachované prvky a fragmenty barokového mobiliáru lekárne bývalého kláštora Milosrdných bratov v Skalici
 • Zástava tkáčov manufaktúry zo Šaštína z roku 1825
 • Reštaurovanie modrotlačových vzorníkov farbiara Jána Mudrončíka
 • Křížová cesta Dušana Jurkoviče na Sv. Hostýně