Vážení členovia KR, vážení čitatelia stránky,

dovoľujeme si Vás upozorniť na nové informácie v článku Aktuálny legislatívny proces – „každý chce robiť reštaurátorský biznis na zodpovednosť štátu a za prostriedky štátneho rozpočtu“ pridané v decembri 2015.

Kancelária KR