Vážení členovia KR, vážení uchádzači o členstvo v KR,

kancelária KR je t.č. zatvorená,

vo veci odovzdania žiadostí do skúšobného senátu volajte prosím 0911 88 11 05.

Kancelária KR