XXVII. Konferencia s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019

27. júna 2019Aktuálne

Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na XXVII. konferenciu s medzinárodnou účasťou BARDKONTAKT 2019 Na tému : Obnova fasád meštianskeho doma v historických jadrách v kontexte života a rozvoja obcí Dátum konania: 19. – 20. august 2019 Miesto konania: zasadacia sieň MsZ – MsÚ, Radničné námestie 16, Bardejov V … Čítať viac

Notre Dame

17. apríla 2019Aktuálne

Naším dedičstvom sme ukotvení vo svete, prihovára sa nám cez príbehy našich životov. Vyžaduje si investície a starostlivosť. Vracia nám to mnohorako nad rámec nášho vkladu. E.C.C.O. vedie každodenný dialóg o hodnote kultúrneho dedičstva, o potrebe chrániť ho a starať sa oň. Starostlivosťou o materiálnu stránku kultúrneho dedičstva chránime jeho nehmotnú povahu a emocionálny význam. … Čítať viac

Poistné na obdobie 2019/2020

10. apríla 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Dovoľujem si Vás upozorniť, že poistné na obdobie 17.07.2019 – 16.07.2020 je splatné v utorok 30. apríla 2019. Výška poistného je: pre SZČO 23,- EUR alebo 54,- EUR, pre právnickú osobu 38,- EUR Pri jeho úhrade prosím uveďte ako variabilný symbol číslo, pod ktorým ste zapísaní v zozname členov … Čítať viac

Odvodový príspevok 1 %

28. marca 2019Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov, Dovoľujem si Vás upozorniť, že odvodový príspevok 1 % z Vašej podnikateľskej činnosti (minimálne 30 EUR) je splatný v pondelok 15. Apríla 2019. Pri jeho úhrade prosím uveďte ako variabilný symbol číslo, pod ktorým ste zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov. Nekombinujte prosím túto platbu so žiadnymi inými úhradami. … Čítať viac

Zverejnenie nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky v Zbierke zákonov, na základe čoho Pamiatkový úrad Slovenskej republiky nemôže reštaurovať

12. februára 2019Aktuálne

Dňa 11. februára 2019 bol v Zbierke zákonov zverejnený nález Ústavného súdu Slovenskej republiky z 19. septembra 2018 pod spisovou značkou PL. ÚS 12/2016. Ústavný súd Slovenskej republiky týmto svojim rozhodnutím (nálezom) vyhlásil ustanovenia zákonov oprávňujúce Pamiatkový úrad Slovenskej republiky reštaurovať národné kultúrne pamiatky a zbierkové predmety z oblasti výtvarného umenia za protiústavné. Ich protiústavnosť identifikoval až s piatimi článkami … Čítať viac

Stanovisko Komory reštaurátorov k reportáži RTVS odvysielanej dňa 28.1.2019 v relácii „Reportéri“ pod názvom „Organový monopol“

1. februára 2019Aktuálne

Dňa 28.1.2019 verejnoprávna televízia RTVS odvysielala vo svojej pravidelnej publicistickej relácii „Reportéri“ reportáž reportéra I.B. pod názvom „Organový monopol“, ktorá sa zaoberala aj problémom, že členmi Komory reštaurátorov pre oblasť reštaurovania historických organov na území Slovenskej republiky sú iba dvaja reštaurátori. Komora reštaurátorov týmto reaguje na túto reportáž reportéra I.B., pretože svojim spracovaním neposkytuje divákovi … Čítať viac

Pozvánka na vedecké Kolokvium sv. Mikuláša

1. februára 2019Aktuálne

Kostol sv. Mikuláša v Podunajských Biskupiciach v Bratislave vo svetle nových výskumov (vedecké kolokvium) Rímskokatolícka fara v Podunajských Biskupiciach 12. 2. 2019 o 9,00 hod. Pozvánka na vedecké Kolokvium sv. Mikuláša