Termíny skúšobných senátov Komory reštaurátorov v roku 2019

31. januára 2019Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov zverejňujeme termíny zasadnutia skúšobných senátov KR v roku 2019: Uzávierka pre podanie žiadostí do jarného skúšobného senátu KR je pondelok, 18. februára 2019: I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 11.marca 2019 II. kolo skúšobného senátu KR sa koná … Čítať viac

Výberové konanie na post riaditeľa Liptovskej galérie P. M. Bohúňa

10. januára 2019Aktuálne

Vážení členovia KR, zverejňujeme výberové konanie na post riaditeľa. GPMB v Liptovskom Mikuláši. Kancelária KR https://www.profesia.sk/praca/zilinsky-samospravny-kraj/O3573329?utm_campaign=user_agent_10007&utm_content=call-to-action&utm_medium=mail&utm_source=user_agent_10007&utm_term=2019-01-09 Žilinský samosprávny kraj – Riaditeľ Liptovskej galérie P.M. Bohúňa v Liptovskom Mikuláši komplexné riadenie a zodpovednosť za činnosť organizácie; • zodpovednosť za hospodárne a efektívne nakladanie so zvereným majetkom organizácie; www.profesia.sk

PF 2019

2. januára 2019Aktuálne

Vážení kolegovia a priatelia, v mene predstavenstva KR vám želám úspešný reštaurátorský rok 2019! Barbara Davidson Predsedníčka KR

Platba členského poplatku pre rok 2019

18. decembra 2018Aktuálne

Vážení členovia KR, splatnosť ročného členského príspevku pre rok 2019 schváleného na valnom zhromaždení KR dňa 14. mája t.r.  je do 31. januára 2019 nasledovne: členský príspevok reštaurátora je 150,00EUR, členský príspevok autorizovaného reštaurátora je 195,00EUR a členský príspevok spolupracujúcej osoby je 75,00EUR. Pri úhrade výhradne prevodom na účet KR (IBAN SK95 1100 0000 0026 2674 8124) prosím nezabudnite uviesť Váš variabilný symbol! … Čítať viac

Seminár o reštaurovaní 2019

19. novembra 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, Komora reštaurátorov organizuje seminár o reštaurovaní, zameraný na región Záhoria, ktorý sa uskutoční na jeseň budúceho roku. Boli by sme radi, aby členovia, ktorí v tomto regióne reštaurovali, dali o sebe vedieť a prihlásili sa so svojimi príspevkami, ktoré by mohli byť začlenené do pripravovanej publikácie a odznieť na seminári (predpokladaný … Čítať viac

Európsky týždeň reštaurovania 8. –14. 10. 2018 a Európsky deň reštaurátorov 14. 10. 2018

13. septembra 2018Aktuálne

Vážení kolegovia, tak, ako som už spomínala na VZ KR v máji 2018 a ako ste sa mohli dočítať na webovej stránke http://www.ecco-eu.org/news/news-detail, preklad ktorej som pre vás pripravila, E.C.C.O. na október naplánovala Európsky týždeň reštaurovania (v európskom ponímaní konzervovania-reštaurovania) 8.- 14. 10. 2018 a na nedeľu 14. 10. Európsky deň reštaurátorov (conservator-restorer). Je na vás, či túto … Čítať viac

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“

10. septembra 2018Aktuálne

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na  výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“, ktorá sa bude konať od 14. septembra do 9. decembra 2018 v priestoroch Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.

Reštaurovanie budovy rakúskeho parlamentu

8. augusta 2018Aktuálne

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass die Abgabetermine der Ausschreibungen für die Restaurierungsarbeiten am österreichischen Parlamentsgebäude verlängert wurden: Restaurierung Stein: https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=1D63367D-E228-417F-90E3-4FC5028A6D89&action=show Restaurierung Stuccolustro und Stuckmarmor: https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D9E4D4B8-A780-4B00-8166-B59DD4853612&action=show   Geplante Einzel-Ausschreibungen für denkmalpflegerische Maßnahmen und Abgabetermine für Angebote:   – Steinausstattung / Stone Decor:                                                                     07.09.2018 – Stuccolustro & Stuckmarmor / Stucco Lustro & Stuck Marble:                  07.09.2018 – Dekorationsmalerei … Čítať viac

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

  Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018; – I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; – II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018; I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.