Európsky týždeň reštaurovania 8. –14. 10. 2018 a Európsky deň reštaurátorov 14. 10. 2018

13. septembra 2018Aktuálne

Vážení kolegovia, tak, ako som už spomínala na VZ KR v máji 2018 a ako ste sa mohli dočítať na webovej stránke http://www.ecco-eu.org/news/news-detail, preklad ktorej som pre vás pripravila, E.C.C.O. na október naplánovala Európsky týždeň reštaurovania (v európskom ponímaní konzervovania-reštaurovania) 8.- 14. 10. 2018 a na nedeľu 14. 10. Európsky deň reštaurátorov (conservator-restorer). Je na vás, či túto … Čítať viac

Pozvánka na výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“

10. septembra 2018Aktuálne

Vážené dámy, vážení páni, vážení kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať na  výstavu „Dedičstvo Karola Veľkého“, ktorá sa bude konať od 14. septembra do 9. decembra 2018 v priestoroch Slovenskej národnej galérie vo Zvolene.

Reštaurovanie budovy rakúskeho parlamentu

8. augusta 2018Aktuálne

Sehr geehrte Damen und Herren, wir möchten Sie darüber informieren, dass die Abgabetermine der Ausschreibungen für die Restaurierungsarbeiten am österreichischen Parlamentsgebäude verlängert wurden: Restaurierung Stein: https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=1D63367D-E228-417F-90E3-4FC5028A6D89&action=show Restaurierung Stuccolustro und Stuckmarmor: https://www.auftrag.at/eTender.aspx?id=D9E4D4B8-A780-4B00-8166-B59DD4853612&action=show   Geplante Einzel-Ausschreibungen für denkmalpflegerische Maßnahmen und Abgabetermine für Angebote:   – Steinausstattung / Stone Decor:                                                                     07.09.2018 – Stuccolustro & Stuckmarmor / Stucco Lustro & Stuck Marble:                  07.09.2018 – Dekorationsmalerei … Čítať viac

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

  Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018; – I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; – II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018; I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR: pondelok, 17. septembra 2018; – I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; – II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

Jesenný skúšobný senát

31. júla 2018Aktuálne

Uzávierka/deadline pre podanie žiadosti do jesenného skúšobného senátu KR je v pondelok, 17. septembra 2018; – I. kolo (bez účasti žiadateľov) skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 8. októbra 2018; – II. kolo skúšobného senátu KR sa koná v pondelok, 29. októbra 2018.

Pozvánka na XXVI. konferenciu Bardkontakt 2018

20. júna 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, prikladáme pozvánku na tohoročný Bardkontakt. Kancelária KR Vážené dámy a páni, vážené kolegyne a kolegovia, dovoľujeme si Vás pozvať a vašich členov na XXVI. konferenciu BARDKONTAKT 2018 na tému Cintoríny a pamätníky v kontexte života a rozvoja obcí.  Konferencia chce poskytnúť priestor na medziodborovú diskusiu – výmenu skúseností problematike ochrany, údržby, spravovania aj perspektív uplatnenia cintorínov, pomníkov a pamätníkov v živote … Čítať viac

Výsledky volieb a zloženie nových orgánov Komory reštaurátorov

17. mája 2018Aktuálne

Vážení členovia Komory reštaurátorov, v diskrétnej zóne sú umiestnené výsledky volieb z valného zhromaždenia 14. mája 2018 a na verejne prístupnej zóne > O komore > Orgány Komory reštaurátorov je umiestnené aktualizované zloženie orgánov Komory reštaurátorov. Kancelária KR