Examination Senate

Examination Senate
Chairman: Akad. soch. Bedrich Hoffstädter
Vice-president: Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Members: Prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.

PhDr. Zdeněk Vácha

Akad. mal. Jozef Dorica

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Ivan Havasi

Mgr. art. Štefan Kocka

Akad. soch. Juraj Krajčo

Akad. soch. Tomáš Lupták

Peter Kresánek, historik umenia

Vladimír Gazdík

Mgr. Juraj Žáry, CSc.