Cena Prof. Karla Veselého

Komora reštaurátorov udeľuje od roku 2008 Výročnú Cenu Profesora Karla Veselého za reštaurovanie. Partnerom Ceny je KeimFarben spol. s r.o.

Štatút

Štatút ceny Komory reštaurátorov

Zoznam udelených cien

2015

akad. soch. Bedrich Hoffstädter za reštaurovanie baldachýnového oltára z Vojnian zo zbierok SNG

2014

akad. mal. Jozef Dorica za reštaurovanie interiéru Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici.

2013

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest. za reštaurovanie interiéru svätyne Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou.

2012

akad. mal. Miroslav Šurin a akad. soch. Vladimír Višvader za reštaurovanie arkiera a kabinetu bratislavského hradu

2011

akad. soch. Tomáš Lupták a Mgr. art. Juraj Puškár za reštaurovanie reliéfov neskorogotickej kazateľnice z Kostola Povýšenia Svätého kríža v Kežmarku zo zbierok SNG

2010

akad. soch. Martin Kutný za reštaurovanie súsošia Golgoty v Kostole sv. Egídia v Bardejove

2009

in memoriam Prof. Vladimír Úradníček, akad. mal. za celoživotnú reštaurátorskú tvorbu

2008

Mgr. art. Nora Hebertová za reštaurovanie závesného obrazu Klaňanie troch kráľov, 18. storočie, zo zbierok SNG

2007

Soňa Poórová a Mgr. art. Silvia Birkušová za reštaurovanie textílií z Henkelovskej hrobky Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade