Členovia Reštaurátorskej komisie

Zoznam členov Reštaurátorskej komisie pri Pamiatkovom úrade Slovenskej republiky, ktorí sú členmi Komory reštaurátorov:

Akad. mal. Jozef Dorica
Akad. soch. Ján Filo
Akad. soch. Ján Gazdík
MgA. Peter Gomboš, akad. mal.
Akad. soch. Martin Kutný
Akad. soch. Tomáš Lupták
Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Mgr. art. Miroslav Slúka
Akad. mal. Miroslav Šurin