Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S11 - Reštaurovanie štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita