Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S13 - Reštaurovanie kovových plastík

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita