Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S2 - Reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita