Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S3 - Reštaurovanie drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita