Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S7 - Reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita