Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

U13 - Reštaurovanie diel filmového umenia

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita