Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

U14 – Reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok
b. Reštaurovanie cestných vozidiel a zariadení cestnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita