Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

U6 - Reštaurovanie historických textílií

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita