Zoznam členov

U14 – Reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok
b. Reštaurovanie cestných vozidiel a zariadení cestnej dopravy a mestskej hromadnej dopravy

Číslo zo zoznamu
členov
Meno Titul Lokalita