Zoznam členov

U14 – Reštaurovanie historických dopravných prostriedkov a technických pamiatok
d. Reštaurovanie prostriedkov a zariadení vodnej dopravy

Číslo zo zoznamu
členov
Meno Titul Lokalita