Orgány Komory reštaurátorov

Orgány Komory reštaurátorov zvolené na valnom zhromaždení 7. marca 2016

Predstavenstvo
Predseda: Mgr. art. Juraj Puškár
Podpredseda: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
Členovia: Doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.

akad. soch. Juraj Krajčo

Dozorná rada
Predseda: Mgr. art. Peter Šimon
Podpredseda: Mgr. art. Ivan Havasi
Členovia: Mgr. art. Ivan Herényi

Mgr. art. Jan Janda

Akad. mal. Ľuba Wehlend Martanovičová

Email: dozorna.rada@restauro.sk
Disciplinárna komisia
Predseda: Mgr. art. Adrián Giač
Podpredseda: Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Členovia: Mgr. Svetlana Cuperová

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Andrej Krchňák

Mgr. art. Tomáš Kružlík

Mgr. František Šmigrovský

Mgr. art. Martin Šumaj

Ján Valovič