Orgány Komory reštaurátorov

Orgány Komory reštaurátorov zvolené na valnom zhromaždení 14. mája 2018

Predstavenstvo
Predseda: Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
Podpredseda: Mgr. art. Juraj Puškár
Členovia: Doc. Mgr. art. Sylvia Birkušová

Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.

Mgr. art Peter Šimon

Dozorná rada
Predseda: Mgr. art. Marek Repáň
Podpredseda: Mgr. art. Ivan Herényi
Členovia: Mgr. art. Peter Gregvorek

Mgr. art. Matej Kapusta

Akad. mal. Ľuba Wehlend

Email: dozorna.rada@restauro.sk
Disciplinárna komisia
Predseda: Mgr. art. Adrián Giač
Podpredseda: Mgr. Rosanna Bathory
Členovia: Mgr. Svetlana Cuperová Ilavská

Mgr. art. Miroslav Janšto

Mgr. art. Tomáš Kružlík

Akad. mal. Vojtech Mýtnik

Mgr. art. Štefan Siváň

Mgr. art. Martin Šumaj

Ján Valovič