Reštaurovanie mapy Viedne

Mapa je súčasťou majetkovej pozostalosti rodiny Andrássyovcov a bola objavená v kaštieli Betliar v roku 2017. Nevie sa presne, komu patrila. Predpokladá sa, že vyhotovenie mapy si objednal náruživý cestovateľ Leopold Andrássy alebo sa dostala ako veno do Andrássyovskej rodiny.

Autorom mapy Viedne z vtáčej perspektívy z roku 1778 je Jozef Daniel Huber. Mapa zobrazuje súdobý stav a popis Wiedne v danom období v roku 1778. Vyobrazené, sú nielen domy - ich architektúra, lúky, záhrady.. ale aj obyvatelia v dobovom ošatení. V spodnej časti, sa nachádzajú rôzne vysvetlivky - komentáre, popisy. Je vyobrazená na papieri, na celej ploche podlepená jemným plátnom. Pravdepodobne je namaľovaná tušom alebo vyhotovená ako súbor grafických listov. Skladá sa z 24 nerovnako veľkých, navzájom prelepených kusov ručného papiera. Vizuály jednotlivých dielov, vyhotovené pred nalepením sú spojené s vysokou presnosťou, o čom svedčí plynulá záznamová stopa aj cez okraje.

Na pravej strane dole sa nachádza legenda spojenia jednotlivých kusov, každý list je označený veľkým písmenom abecedy, na obrázku je viditeľné rozloženie mapy. Pomôcka slúžila pri skladaní a priliepaní mapy navzájom na rôznorodý podklad.

Mapa bola objavená ako značne poškodená, zatečená, roztrhaná, nesúdržná. Bolo potrebné ju vyčistiť, vydezinfikovať a následne komplexne zreštaurovať. Zreštauroval ju Mgr.art. Štefan Kocka, člen Komory reštaurátorov.

Prezentácia o procese reštaurovania mapy Viedne (11 MB, formát PDF).