Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Kontakt

Kancelária Komory reštaurátorov

Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Slovenská Republika
GPS: 48.150987, 17.105399

Úradné hodiny Stránkové hodiny
Pondelok 9:00 - 17:00 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00
Utorok 9:00 - 13:00 nestránkový deň
Streda 9:00 - 17:00 10:00 - 12:00, 13:00 - 15:00

Návštevu kancelárie je potrebné nahlásiť vopred telefonicky alebo e-mailom. Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov KR nájdete v sekcii Formuláre.

Vedúci kancelárie:
JUDr. Peter Paška
Tel./fax: 02/207 11 702
Mobil: 0911 881 105
E-mail: komora@restauro.sk

Predsedníčka Komory reštaurátorov:
Mgr. art. Barbara Davidson, ArtD.
predsednicka@restauro.sk

Predstavenstvo:
predstavenstvo@restauro.sk

Dozorná rada Komory reštaurátorov:
dozorna.rada@restauro.sk

Fakturačné údaje

Názov a sídlo:
Komora reštaurátorov
Lermontovova 8
811 05 Bratislava
Slovenská Republika

Identifikačné čísla:
IČO: 31751156
DIČ: 2021519786

Bankové spojenie:
Číslo účtu: 2626748124/1100 (Tatra banka)
IBAN: SK95 1100 0000 0026 2674 8124

Ochrana osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontakt na zodpovednú osobu:
zodpovednaosoba@restauro.sk