Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je disciplinárny orgán komory. Disciplinárna komisia rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach členov komory.

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda:
Mgr. art. Adrián Giač

Členovia:
Mgr. Svetlana Cuperová Ilavská
Mgr. art. Miroslav Janšto
Mgr. art. Tomáš Kružlík
Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Mgr. art. Štefan Siváň
Mgr. art. Martin Šumaj
Mgr.art.Mgr.Ivan Pilný
Mgr.art. Gabriel Strassner

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.