Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Disciplinárna komisia

Disciplinárna komisia je disciplinárny orgán komory. Disciplinárna komisia rozhoduje v disciplinárnych senátoch o disciplinárnych previneniach členov komory.

Zloženie disciplinárnej komisie

Predseda:
Mgr. art. Adrián Giač

Členovia:
Mgr. art. Miroslav Janšto
Mgr. art. Peter Koreň
Mgr. art. Tomáš Kružlík
Akad. mal. Vojtech Mýtnik
Mgr. art. Mgr. Ivan Pilný
Mgr. art. Štefan Siváň
Mgr. art. Gabriel Strassner
Mgr. art. Martin Šumaj

Zákon č. 200/1994 Z.z. o Komore reštaurátorov a o výkone reštaurátorskej činnosti jej členov a Stanovy Komory reštaurátorov sa nachádzajú na podstránke Legislatíva.