Súťaže a podujatia

Cena Prof. Karla Veselého

Komora reštaurátorov udeľuje od roku 2008 Výročnú Cenu Profesora Karla Veselého za reštaurovanie.

Štatút ceny Komory reštaurátorov

Zoznam udelených cien

2016 – Mgr. art. Štefan Kocka
za reštaurovanie mortuárií zo zbierok Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici

2015 – akad. soch. Bedrich Hoffstädter
za reštaurovanie baldachýnového oltára z Vojnian zo zbierok SNG

2014 – akad. mal. Jozef Dorica
za reštaurovanie interiéru Rotundy sv. Juraja v Nitrianskej Blatnici

2013 – Mgr. Peter Gomboš, akad. mal.-rest.
za reštaurovanie interiéru svätyne Kostola Nanebovzatia Panny Márie v Turni nad Bodvou

2012 – akad. mal. Miroslav Šurin a akad. soch. Vladimír Višvader
za reštaurovanie arkiera a kabinetu bratislavského hradu

2011 – akad. soch. Tomáš Lupták a Mgr. art. Juraj Puškár
za reštaurovanie reliéfov neskorogotickej kazateľnice z Kostola Povýšenia Svätého kríža v Kežmarku zo zbierok SNG

2010 – akad. soch. Martin Kutný
za reštaurovanie súsošia Golgoty v Kostole sv. Egídia v Bardejove

2009 – in memoriam Prof. Vladimír Úradníček, akad. mal.
za celoživotnú reštaurátorskú tvorbu

2008 – Mgr. art. Nora Hebertová
za reštaurovanie závesného obrazu Klaňanie troch kráľov, 18. storočie, zo zbierok SNG

2007 – Soňa Poórová a Mgr. art. Silvia Birkušová
za reštaurovanie textílií z Henkelovskej hrobky Kaplnky sv. Michala na Oravskom hrade