Kategória PLOCHA

(v abecednom poradí)

Spoločnosť KEIMFARBEN je partnerom Súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022

Kategória PRIESTOR

(v abecednom poradí)

Spoločnosť KEIMFARBEN je partnerom Súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022