Víťazom súťaže Cena prof. Karla Veselého 2022 v kategórii PRIESTOR je Martin Kutný, akad. soch. za reštaurovanie gotickej a renesančnej brány – bazilika sv. Egídia, Bardejov

14. novembra 2022Aktuálne