Jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok

14. februára 2024Aktuálne

Vážené uchádzačky, vážení uchádzači o členstvo v Komore reštaurátorov a vážené členky, vážení členovia členovia Komory reštaurátorov, týmto zverejňujeme možnosť prihlásiť sa na jarný termín špecializovaných reštaurátorských skúšok a autorizačných skúšok, ktorý je určený na utorok 9. apríla 2024. Uzávierka pre podanie prihlášok je do pondelka 25. marca 2024 vrátane.

PODMIENKY

UCHÁDZAČ / UCHÁDZAČKA O ČLENSTVO V KOMORE REŠTAURÁTOROV

Najneskôr v piatok 22. marca 2024 uchádzač o členstvo v Komore reštaurátorov musí bezhotovostne zaplatiť na bankový účet Komory reštaurátorov skúšobný poplatok za špecializovanú reštaurátorskú skúšku vo výške 300 eur a doručiť do kancelárie Komory reštaurátorov

· vyplnenú a podpísanú prihlášku na špecializovanú reštaurátorskú skúšku uchádzača o členstvo,  » Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii PLOCHA

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PLOCHA

  • Reštaurovanie interiéru a exteriéru rímskokatolíckeho kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne (Reštaurátori Mgr. art. Michal Pleidel, Mgr. art. Andrej Krchňák, Mgr. art. Tomáš Kružlík, Miroslav Šurin, akad. mal.)
  • Reštaurovanie liturgickej barokovej zástavy zo Zborova (Reštaurátorka Mgr. art. Ludmila Zozuľáková)
  • Reštaurovanie dvoch z 13 obrazov Kalvárie v Modrom Kameni (Reštaurátor Mgr. art. Štefan Kocka)

» Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii PRIESTOR

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii PRIESTOR

  • Reštaurovanie plastiky archankela Michala bojujúceho s drakom (Reštaurátor Stanislav Kožela, akad. soch.)
  • Reštaurovanie Svätostánku so sochárskou výzdobou a obetného stola z rímskokatolíckeho kostola sv. Martina v obci Bošany (Reštaurátor Mgr. art. Martin Mikuláš)
  • Reštaurovanie oltára z kaplnky hradu Ľupča (Reštaurátori Jozef Dorica, akad. Mal, Dušan Hagara, akad. Soch.)

» Čítať viac

Cena prof. Karla Veselého 2023 – nominácie v kategórii FUNKCIA

21. novembra 2023Aktuálne

Odborná porota súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023 nominovala v kategórii FUNKCIA

  • Reštaurovanie vybraných predmetov, vyrobených technikou filigrán (Reštaurátor Miloslav Drevo, DiS)
  • Reštaurovanie historickej knižnej väzby – Biblia Kralická šestidílná (Reštaurátor Mgr. Radovan Blaho)
  • Reštaurovanie tlačného snehového pluhu šípového SP 113 (Reštaurátor Mgr. Peter Kallo)

» Čítať viac

Európske dni konzervovania a reštaurovania

1. októbra 2023Aktuálne

  E.C.C.O. je konfederáciou národných organizácií v celej Európe, ktorej poslaním je ochrana kultúrneho dedičstva pre spoločnosť prostredníctvom vysokých štandardov v profesionálnej praxi konzervovania a reštaurovania. Pre E.C.C.O. je oslava Európskych dní konzervovania a reštaurovania v odkaze EYCH2018 (Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018) príležitosťou na zvýšenie povedomia o hodnotných výsledkoch, ktoré môže konzervovanie a reštaurovanie poskytnúť … Čítať viac

KONFERENCIA O REŠTAUROVANÍ A KONZERVOVANÍ UMELECKOREMESELNÝCH PREDMETOV Z DREVA

4. septembra 2023Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory,

do Vašej pozornosti dávame konferenciu o reštaurovaní a konzervovaní umeleckoremeselných predmetov z dreva, ktorú 8. a 9. septembra organizuje Vyšší Odborná škola Brno a RESEARCH & RESTORE. Na konferenciu sa môžete prihlásiť formou registračného formulára do 20.septembra 2023 TU : https://forms.gle/1a6mtfnQc11yCX8K6

   » Čítať viac

Vyhlásenie súťaže Cena prof. Karla Veselého 2023

24. augusta 2023Aktuálne

Vážené členky, vážení členovia Komory reštaurátorov,

Komora reštaurátorov vyhlasuje súťaž Cena prof. Karla Veselého 2023. Cieľom súťaže je predstaviť tak Vám ako aj verejnosti to najlepšie, čo ste nedávnom období zreštaurovali a vdýchli tak život kultúrnemu dedičstvu Slovenska.  » Čítať viac