Na pozvanie Komory reštaurátorov sa v Bratislave v čase od 19. do 20. mája 2024 uskutoční zasadnutie výboru, stretnutie prezidentov a valné zhromaždenie Európskej konfederácie konzervátorských-reštaurátorských organizácií (E.C.C.O.)a ich hostí z ďalších krajín. Účasť potvrdili aj zástupcovia Európskej siete pre vzdelávanie konzervátorov-reštaurátorov (ENCoRE).