Výkon povolania

Slovník

STN EN 15898:2020-05 (76 0100) Starostlivosť o zachovanie kultúrneho dedičstva. Hlavné všeobecné termíny a definície