Výkon povolania

Špecializovaná reštaurátorská skúška

Špecializovanou reštaurátorskou skúškou sa podľa §6 zákona o Komore reštaurátorov rozumie:

  • špecializovaná reštaurátorská skúška uchádzača o zápis do zoznamu členov Komory reštaurátorov a
  • špecializovaná reštaurátorská skúška člena Komory reštaurátorov o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu členov Komory reštaurátorov.

Prihláška uchádzača o členstvo a Prihláška člena o rozšírenie špecializácie reštaurovania sa nachádzajú v sekcii Formuláre.