Výkon povolania

Autorizačná skúška

Autorizačnou skúškou podľa § 17 zákona o Komore reštaurátorov sa rozumie:

  • autorizačná skúška člena Komory reštaurátorov o zápis prvej špecializácie reštaurovania do zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov a
  • autorizačná skúška autorizovaného reštaurátora o zápis ďalšej špecializácie reštaurovania do zoznamu autorizovaných reštaurátorov Komory reštaurátorov.

Prihláška člena na autorizačnú skúšku a Prihláška autorizovaného reštaurátora o zápis ďalšej autorizovanej špecializácie sa nachádzajú v sekcii Formuláre.