Záchrana kožených tapiet Čínskej sály Kaštieľa Holíč

V človeku odjakživa driemala túžba skrášľovať steny svojich príbytkov. Už v praveku dbali ľudia na es­tetiku a steny zdobili nástennými maľbami a rytinami. Prvé ozdobné papiere určené na dekorácie stien v do­mácnosti sa objavili už v 14. storočí vo Veľkej Británii.

Prvé tapety neboli dostupné pre všetkých. Išlo o precíznu ručnú prácu, ich cena bola vysoká a tak si mohli vyzdobiť svoje príbytky len tí najbohatší.

V prvej polovici 18. storočia nechal prekrásnymi koženými tapetami vyzdobiť Čínsku sálu kaštieľa v Holíči František Jozef Lotrinský, manžel Márie Terézie. Zub času a necitlivý prístup neskorších majiteľov tapety výrazne poškodil; záchrana prišla tak povediac v hodine dvanástej.

Viac informácií nájdete tu.