Výkon povolania

Poistenie

Pred začatím výkonu reštaurovania je reštaurátor povinný uzavrieť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s výkonom tejto činnosti. Toto poistenie musí trvať celé obdobie, počas ktorého reštaurátor vykonáva reštaurovanie.

Číslo poistnej zmluvy v Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.: 511 056 148

Na základe dokladu o členstve v Komore reštaurátorov je možné v Allianz - Slovenskej poisťovni, a. s. uzavrieť výhodné (pri-)poistenie:

  • majetku
  • úrazové poistenie
  • rozšírené poistenie zodpovednosti za škodu
  • poistenie motorových vozidiel

Zoznam reštaurátorov a spoločností poistených od 17.7.2021 do 16.7.2022

Zoznam poistených členov

Zoznam poistených spoločností