Miroslav Polgár, akad.soch. sa narodil v Bratislave. Vysokoškolské vzdelanie nadobudol v roku 1989 na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v šudijnom odbore  Reštaurátorstvo výtvarných diel – sochárstvo.

Členom Komory reštaurátorov je od roku 1994. Miroslav Polgár, akad.soch sa špecializuje na reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch, drevených oltárnych architektúr a drevených architektonických článkov v nadväznosti na historickú architektúru,
reštaurovanie kamenných polychrómovaných sôch, kamenných architektonických článkov, muriva a nadväzujúcich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry, reštaurovanie štukových plastík, štukových architektonických článkov a súvisiacich omietok v interiéroch a exteriéroch objektov historickej architektúry.

Mgr.art. Peter Polgár sa narodil v Bratislave. Vyštudoval študijný program reštaurátorská tvorba na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Členom Komory reštaurátorov je od roku 2021.

Súsošie Kalvárie je umiestnené v centre obce Hliník n. Hronom, v blízkosti r.k. kostola sv. Martina. Autorstvo diela vysokej sochárskej kvality, vykazujúceho spoločné znaky so sochárskou výzdobou horného kostola Kalvárie v Banskej Štiavnici, je pripisované významnému neskorobarokovému sochárovi Dionýzovi Ignácovi Stanettimu a jeho žiakom.