Mgr.art. Anna Nosáľová Zdravecká sa narodila v Bratislave. V roku 2004 absolvovala magisterské vysokoškolské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v študijnom odbore voľné umenie v špecializácii reštaurovanie. Členkou Komory reštaurátorov je od r. 2006. Špecializuje sa na reštaurovanie závesného obrazu na plátne alebo inom nosiči a na reštaurovanie tabuľovej maľby.

Autorom oltárneho obrazu „Sv. Martin na koni“ z obdobia nástupu klasicizmu je maliar s rakúsko-talianskymi koreňmi, Jozef Zanussi (* 1737 † 1818), ktorý veľkú časť svojho tvorivého života strávil v Trnave. Portrétoval cirkevných hodnostárov, šľachtu, avšak dominantná časť jeho diela spracováva náboženské a historické témy. Obraz sa nachádza v kostole Sv. Martina biskupa v Bošanoch.

„Originál sa nachádzal v značne narušenom stave, spôsobenom klimatickými zmenami, stárnutím materiálov a následnými tenziami v jednotlivých vrstvách, čo spôsobilo degradáciu všetkých vrstiev.“

Nemalou mierou k jeho súčasnému stavu prispel jeden definovaný sekundárny (reštaurátorský) celoplošný zásah, realizovaný v 60. (70.?) rokoch 20. storočia, ktorý nespĺňa požiadavky na úroveň reštaurovania, originál nepodporuje, ale skôr degraduje.“(Anna Nosáľová Zdravecká : Reštaurátorský výskum a návrh na reštaurovanie, marec – december 2018)