Príspevky členov

Členské

Členské za rok 2020 je splatné 31. januára 2020

  • Reštaurátori: 150,- €
  • Autorizovaní reštaurátori: 195,- €
  • Spolupracujúce osoby: 75,- €

Odvodný príspevok

Odvodný príspevok za rok 2019 je splatný 15. apríla 2020.

Odvodný príspevok je vo vyške 1 %, zaokrúhlený na celé € nadol:

  1. z čistej mzdy u reštaurátora v pracovnom pomere,
  2. u reštaurátora v slobodnom povolaní, združenia a u obchodnej spoločnosti (§ 12 Zákona), zo zisku z reštaurátorskej činnosti pred zdanením, uvedenom v daňovom priznaní a z akcií uskutočňovaných popri pracovnom pomere.

Odvodný príspevok je však najmenej 30,00 €.