Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora sú uvedené na stránkach Ministerstva vnútra v sekcii Verejná správa / Živnostenské podnikanie. Žiadosti prijíma jednotné kontaktné miesto (JKM):

Skúšobné otázky

Skúšobné otázky – Skúšobný senát KR