Žiadosti o zapísanie do zoznamu členov KR

Podmienky pre získanie oprávnenia na výkon činnosti reštaurátora sú uvedené na stránkach Ministerstva vnútra v sekcii Verejná správa / Živnostenské podnikanie. Žiadosti prijíma jednotné kontaktné miesto (JKM):

Žiadosti vo formáte PDF

I. Žiadost o zapísanie do zoznamu clenov KR podla §5, odst. 2 pís. a) až e) a vymedzenie špecializácie reštaurovania v zmysle Skúšobného poriadku KR clánok 4

II. Žiadost o zapísanie do zoznamu clenov KR podla §11 a §5, odst. 2 pís. a) až e) s výnimkou písmena d)

Skúšobné otázky

Skúšobné otázky – Skúšobný senát KR