Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

M3 - Reštaurovanie závesného obrazu na plátne, alebo inom nosiči

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita