Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

S5 - Reštaurovanie drevených oltárnych architektúr

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita