Naším poslaním je zachraňovať kultúrne dedičstvo

Zoznam členov

U15 – Reštaurovanie kovových prvkov diel úžitkového umenia

Číslo Meno Titul Lokalita

Spolupracujúce osoby

Číslo Meno Titul Lokalita

Čestní členovia

Meno Titul Lokalita