Vážení členovia Komory reštaurátorov,

Váš kolega, Doc. Mgr. Štefan Komorný, ArtD., Vás srdečne pozýva na otvorenie výstavy svojich fotografií na 1. a 2. poschodí Zichyho paláca.

Kancelária KR

pozvanka_stefan_komorny