Vážení členovia Komory reštaurátorov,

do 31. januára 2015 je potrebné uhradiť ročný členský príspevok za rok 2015:

  • reštaurátora – 100,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • autorizovaného reštaurátora – 130,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
  • spolupracujúcej osoby – 50,00€, VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR.

15. apríla 2015 je splatnosť:

  • odvodového príspevku vo výške 1 % , minimálne však 30,00€;

VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR.

  • poistného pre poistné obdobie 17.7.2015 – 16.7.2016:
    • 23,00€ alebo 54,00€ pre FO. VS-Vaše číslo zo zoznamu členov KR
    • 38,00€ pre spoločnosti,združenia (s.r.o., v.o.s.). VS je IČO spoločnosti

PROSÍME KAŽDÚ PLATBU UHRADIŤ ZVLÁŠŤ. Nezabudnite uviesť VS Vašich platieb!

Č.ú. KR: 2626748124/1100.

S pozdravom

Kancelária KR