Vážení členovia Komory reštaurátorov,

zverejňujeme pozvánku na seminár, organizovaný Spoločnosťou  pre technológiu ochrany pamiatok – STOP, ktorý sa uskutoční 15. júna 2017  v Prahe.

Kancelária KR

Pozvanka Povrchove upravy kamene 15.06.2017