Kancelária Komory reštaurátorov bude v čase od 23.decembra 2021 do 10.januára 2022 zatvorená.