Vladimír Úradníček pri Kostole sv. Margity Antiochijskej v Kopčanoch 6. augusta 2009. Foto J.D.

2. januára v tomto roku sme si pripomenuli nedožité 90. narodeniny nášho kolegu, akademického maliara profesora Vladimíra Úradníčka (*2. 1. 1931 – †2.8.2010).

Profesor Vladimír Úradníček patril medzi prvých absolventov oddelenia reštaurovania na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Štúdium ukončil v roku 1956. Vo svojej bohatej reštaurátorskej praxi sa venoval prevažne reštaurovaniu nástenných malieb, omietok a historickej architektúry. Od roku 1982 pôsobil ako pedagóg na Vysokej škole výtvarných umení kde, s prestávkami, viedol ateliér nástennej maľby. V roku 1997 mu bol udelený titul profesor. Vychoval rad kvalitných reštaurátorov. Môžeme povedať, že jednou z kultových realizácií jeho reštaurátorskej výučby sa pre študentov stalo reštaurovanie nástenných malieb v Kostole sv. Františka z Assisi v Ponikách, na ktoré mnohí z nich dodnes radi spomínajú. Bol spoluzakladateľom stavovskej organizácie Komory reštaurátorov. Dlhé roky pôsobil aj v Reštaurátorskej komisii Pamiatkového úradu v Bratislave. Svojim rozhľadom a prirodzenou autoritou mal vplyv na smerovanie a vývoj aj v širšom kontexte reštaurovania a pamiatkovej starostlivosti na Slovensku nielen medzi reštaurátormi ale aj odbornými pracovníkmi Pamiatkového ústavu. Odborne a ľudsky patril k výrazným postavám, na ktoré sa nezabúda. Česť jeho pamiatke.
J.D.