Rektorka Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave v zmysle § 77 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, vypisuje výberové konania na obsadenie voľných pracovných miest vysokoškolských učiteľov vo funkcii ODBORNÝ ASISTENT – zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky.

Vysokoškolský učiteľ vo funkcii odborného asistenta vedúceho ateliéru pre výučbu povinného predmetu so zameraním na reštaurovanie diel na papieri a fotografie, a pre výučbu odborných predmetov so zameraných na technologickú kópiu a úvod do reštaurovania v danej špecializácii v študijnom programe Reštaurátorská tvorba v študijnom odbore Umenie  so zaradením na Katedre reštaurovania.

Viac infromácií nájdete TU :

https://www.vsvu.sk/sk/udalosti/GRyjBlXA/vyberove-konanie-odborny-asistent-restaurovanie-112022/