Skúšobný senát

Skúšobný senát
Predseda: Akad. soch. Bedrich Hoffstädter
Podpredseda: Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Členovia: Prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.

Akad. mal. Ľubomír Cáp

Akad. mal. Jozef Dorica

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Ivan Havasi

Mgr. art. Štefan Kocka

Akad. soch. Juraj Krajčo

Akad. soch. Tomáš Lupták

PhDr. Štefan Oriško

Akad. mal. Miroslav Šurin

Mgr. Juraj Žáry, CSc.