Skúšobný senát

Skúšobný senát
Predseda: Bedrich Hoffstädter, akad.soch.
Podpredseda: Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Členovia: Tomáš Lupták, akad.soch.

Peter Kresánek, historik umenia

Vladimír Gazdík

Mgr. Juraj Žáry, CSc.

Ľubomír Sabo, akad.soch.

Dušan Hagara, akad.soch.

Brigita Hradská – Haászová

Jozef Dorica, akad.mal.

Prof.PhDr.Ivan Rusina, člen Csc.

Jozef Lupták, akad.soch.

PhDr.Zdeněk Vácha