Skúšobný senát

Skúšobný senát
Predseda: Akad. soch. Bedrich Hoffstädter
Podpredseda: Prof. Jozef Porubovič, akad. soch.
Členovia: Prof. PhDr. Ivan Rusina, CSc.

PhDr. Zdeněk Vácha

Akad. mal. Jozef Dorica

Akad. soch. Dušan Hagara

Mgr. art. Ivan Havasi

Mgr. art. Štefan Kocka

Akad. soch. Juraj Krajčo

Akad. soch. Tomáš Lupták

Peter Kresánek, historik umenia

Vladimír Gazdík

Mgr. Juraj Žáry, CSc.