Dovoľujeme si pripomenúť termín

42.zasadnutia skúšobného senátu KR v pondelok, 27. októbra 2014 v kancelárii KR.

Začiatok skúšky o 9:00 hod.

Kompletné žiadosti je potrebné odovzdať v kancelárii KR do 27. augusta 2014!

Kancelária KR