Vážení členovia Komory reštaurátorov, vážení priatelia,

Predstavenstvo Komory reštaurátorov Vás pozýva na XIII. seminár o reštaurovaní, ktorý sa uskutoční v Tenis centre Tatranská Lomnica v dňoch 24. – 26. septembra 2014.

Zároveň vyzývame členov Komory reštaurátorov k prihláseniu svojich prednášok. 

Tešíme sa na stretnutie! 

Predstavenstvo KR