Dňa 16. júna 2022 vo večerných hodinách sa v Cikkerovej sieni historickej radnice v Banskej Bystrici konalo slávnostné udeľovanie Ceny primátora, Ceny mesta a Čestného občianstva za rok 2021. V kategórii Čestné občianstvo mesta Banská Bystrica mesto ocenilo prof. Vladimíra Úradníčka, akademického maliara in memoriam. Cenu prevzala predsedníčka Komory reštaurátorov, pani Mgr.art.Barbara Davidson, ArtD.. Podrobnosti o udeľovaní cien nájdete tu :

Poznáme mená vyznamenaných osobností za rok 2021